Suma't a la campanya per a l'èxit escolar a Badalona Sud

Per a més informació, contacteu amb l’equip de comunicació del Centre Sant Jaume:
comunicacio@fundaciocarlesblanch.org