Suma't a la campanya per a l'èxit escolar a Badalona Sud

OBJECTIU

Que l’escola t’acompanyi posa en valor la força positiva que exerceix l’escola en l’etapa de creixement dels infants.

Sensibilitzar

Des del Centre Sant Jaume proposem aquesta campanya de sensibilització des de l’òptica de l’èxit escolar. Badalona Sud és un territori amb un percentatge significatiu d’absentisme. Els professionals de l’educació coincideixen en la necessitat de difondre i explicar quins són els beneficis d’anar a l’escola.

Treballar en xarxa

Durant el curs 2018-2019 diferents agents del territori mostraran el seu compromís amb l’escolarització. S’hi han implicat infants, famílies, docents, educadors, escoles, serveis socials, professionals de la salut, entitats, establiments, comerços i veïns del territori. Es tracta d’una campanya participativa perquè és la comunitat, en conjunt, la que educa.

Motivar l'assistència

Els infants de Badalona Sud són els principals beneficiaris d’aquesta campanya. La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989, reconeix el dret a l’educació i exigeix «prendre mesures per a encoratjar l’assistència regular a l’escola i reduir les taxes d’abandonament escolar». És el seu dret i és el deure de tota la societat.